ელექტრონული ტესტები - შეამოწმეთ თქვენი ბუღალტერი, შეამოწმეთ საკუთარი თავი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

სისტემაში შესვლა

შეიყვანეთ მომხმარებლის სახელი პაროლი

დაგავიწყდათ პაროლი?

ტესტირებაში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია

თქვენ გეძლევათ საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ ელექტრონულ ტესტირებაში „შეამოწმეთ თქვენი ბუღალტერი, შეამოწმეთ საკუთარი თავი“.

გაცნობებთ, რომ ტესტირება ნებაყოფლობითია.

ტესტი შედგება ორი ნაწილისგან:

ა) ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (სულ 100 ქულა)
შეკითხვების რაოდენობა - 36;
ტესტის ხანგრძლივობა - 60 წუთი.

ბ) საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა (სულ 100 ქულა) შეკითხვების რაოდენობა -32; ტესტის ხანგრძლივობა - 45 წუთი.

შეფასების კრიტერიუმები:

მაღალი ცოდნის ქულა - 156 >
დამაკმაყოფილებელი - 101<157
არადამაკმაყოფილებელი - <102

დეტალურად

დაგროვილი ქულები

შეფასება

ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები

< 51

C

50 < 81

B

> 80

A

საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა

< 51

C

50 < 76

B

> 75

A